Skip to main content

Sökoptimering google?

Sökmotoroptimering av er hemsida är en strategisk metod för att förbättra er synlighet på sökmotorer som Google. Genom att fokusera på såväl ”on-page optimering” som ”off-page optimering” strävar man efter att ranka högt i sökresultaten, särskilt för sökfraser med hög konkurrens.

”On-page optimering” involverar att förbättra själva hemsidan genom att optimera innehåll, struktur och tekniska aspekter för att tillfredsställa sökmotorernas krav. Å andra sidan innebär ”off-page optimering” att skapa en strategi för att öka webbplatsens auktoritet genom kvalitativa länkar och externa referenser.

Innan påbörjad arbete krävs analys

Innan ni påbörjar optimeringsarbetet är det avgörande att genomföra en noggrann förstudie och sökordsanalys för att identifiera vilka sökfraser som är relevanta för er verksamhet och vilka mål ni vill uppnå med er hemsida. Genom att anpassa er webbplats baserat på dessa insikter kan ni öka era chanser att ranka högt i sökresultaten och nå önskade besökarinteraktioner.

Kostnadsfri sökordsanalys

Få en kostnadsfri sökordsanalys inom närmaste 12h, med våra rekommendationer tips & trix

Om ert företag behöver hjälp med sökmotoroptimering har vi över 10 års erfarenhet av både ”on-page” och ”off-page” optimering. Vi är redo att stödja er i att förbättra er digitala närvaro och öka er synlighet online.

sökoptimering google

Kontakta oss ifall du är intresserad av optimering mot Google

Vill du ha en offert?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med ett förslag för sökoptimering

Analys av sökoptimering

En analys av sökoptimering utgör det initiala steget i arbetet med att förbättra en webbplatsens synlighet på sökmotorer. Processen inleds med en kort men grundlig intervju med kunden för att få en djup förståelse för deras verksamhet och vilka specifika mål de strävar efter med sökoptimeringen på Google.

I första steg utförs en analys för att identifiera sökfraser med hög affärspotential för kunden. Det inkluderar att undersöka sökvolymen för olika termer, att kartlägga populära sökningar inom kundens bransch. Samt att bedöma om kunden redan har synlighet för vissa av dessa sökningar.

En viktig del av analysen är att granska sajtens länkbild och att bedöma vilken länk-strategi som kommer att krävas. Dessutom genomförs en teknisk analys av webbplatsen för att identifiera eventuella hinder, exempelvis i samband med det använda CMS-verktyget.

Sammanfattningsvis innebär analysen en noggrann undersökning av kundens nuvarande position, affärspotential och webbplatsens förutsättningar. En framgångsrik förstudie är avgörande för att skapa en grund för resten av sökoptimeringsarbetet.

En central komponent i analys är sökordsanalysen, som är nödvändig för att planera och genomföra de övriga delarna i sökoptimeringsarbetet. Att ha en klar plan för vilka sökord och sökfraser som webbplatsen ska anpassas efter. Vilka ord som ska användas i länkbyggande och vilka sökbegrepp som är viktiga att mäta är avgörande för att uppnå framgång inom sökoptimering.

sökoptimering googleSökoptimering Google | Hemsidan

När analysen är slutförd och vi har klargjort vilka sökfraser och sökord vi ska fokusera på. Därefter kan arbetet med att sökoptimera hemsidan påbörjas. Vi delar oftast upp detta arbete i två huvudområden: teknisk sökoptimering och innehållsoptimering.

Teknisk sökoptimering:

Den tekniska optimeringen involverar flera aspekter som är avgörande för sökmotorers bedömning av en webbplats. Det inkluderar optimering av titlar, rubriktaggar, meta-data, bildtaggar, sidhastighet, sidstruktur och interna länkar. Genom att förbättra dessa tekniska element skapar man en webbplats som är mer tillgänglig och föredragen av sökmotorerna.

Innehållsoptimering:

Innehållsoptimering innebär att skapa en åtgärdsrapport och riktlinjer för hur själva textinnehållet bör anpassas för de utvalda sökfraserna och sökorden. Det är en logisk process där man ser till att de relevanta sökfraserna integreras på ett naturligt sätt i texten. Om sökfraserna inte finns representerade i texten blir det svårt för Google att bedöma sidan som den mest relevanta för användarna. Samtidigt är det viktigt att skapa innehåll som är intressant och engagerande för besökarna. Unicitet är också viktigt för att undvika duplicering av text på andra sidor på webbplatsen.

Att balansera sökmotoranpassat innehåll med användarvänlighet kan vara utmanande. Vi har erfarenhet och tips för att lyckas på ett effektivt sätt. Dessutom strävar vi efter att skapa innehåll som inte bara tilltalar sökmotorerna. Vi skapar även innehåll som är intressanta för besökarna. Som ska leda till att de interagerar med er hemsida.

Sökoptimering Google = Länkar ger kraft

Länkar, en viktig del av det som ofta kallas off-page sökoptimering av Google. Det utgör en avgörande faktor för er position i sökresultaten. Detta omfattar arbetet med en noggrant planerad länk-strategi som skräddarsys för varje kund och uppdrag. Länkar från andra webbplatser har blivit helt avgörande för er placering i sökträfflistan och utgör en central del av sökoptimeringsarbetet, särskilt när det finns konkurrens för de sökfraser ni vill synas på.

Länk-strategin är en komplex uppgift där man kan förenklat säga att Google betraktar länkar från andra webbplatser som ett ”tips” eller en ”röst” för er webbplats. Det signalerar till Google att er webbplats har förtroende, popularitet och relevans inom ett specifikt ämnesområde. Vad detta ämne är beror på hur länken till er webbplats är formulerad. Samt vad sajten som länkar till er handlar om.

Det är viktigt att förstå att alla länkar inte är skapade lika. De har olika styrkor och påverkar er synlighet för olika sökfraser på olika sätt. Det är denna variation i länkarnas styrka och kraft som gör off-page sökoptimering så kraftfullt. Genom att bygga kvalitativa och relevanta länkar kan ni stärka er webbplatsens auktoritet och öka er synlighet på sökmotorerna. Detta är en kontinuerlig process som kräver noggrann planering och anpassning för att uppnå önskade resultat i sökresultaten.

sökoptimering google