Skip to main content

Vad innebär begreppet content marknadsföring?

content marknadsföring, även kallad innehållsmarknadsföring, är en marknadsföringsstrategi som strävar efter att bygga förtroende och lojalitet genom att tillhandahålla målgruppen relevant och värdefullt innehåll. Denna metod harmoniserar väl med den digitala tidsåldern där vi konsumerar stora mängder information online och själva väljer vilket innehåll och vilka budskap vi engagerar oss i.

content marknadsföring

Kostnadsfri sökordsanalys

Få en kostnadsfri sökordsanalys inom närmaste 12h, med våra rekommendationer tips & trix

Vill du ha en offert?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med ett förslag

Hur kan man definiera content marknadsföring?

content marknadsföring involverar skapandet och produktionen av innehåll som användaren faktiskt finner intressant att konsumera. Det är en marknadsföringsstrategi som inte primärt främjar varumärket direkt, utan snarare väcker användarens intresse för dess produkter eller tjänster.

Vad är syftet med content marknadsföring?

Huvudsyftet med content marknadsföring är att etablera förtroende för ett varumärke genom att svara på användarens frågor. Detta står i kontrast till traditionell marknadsföring, där fokus ligger på att presentera varumärket eller produkten på ett positivt sätt. Genom att skapa innehåll baserat på användarnas behov istället för företagets egna budskap, får varumärket en ny position. Om användaren associerar varumärket med expertis inom ett specifikt område ökar chansen avsevärt att denne väljer produkter från just det företaget vid köptillfället.

Hur kan content marknadsföring uppnås?

content marknadsföring kan leda till flera fördelar:

 • Inklusive generering av leads,
 • Ökad konvertering och försäljning,
 • Förbättrade relationer med kunder,
 • Ökad varumärkeskännedom och ökad effekt av budskap.
 • Dessutom kan det minska negativa associationer med varumärket och
 • Generera fler länkar från andra webbplatser.
 • Det är även effektivt för innehåll i sociala medier och e-postkampanjer
 • Samt för att effektivisera kundresan.

Vilka olika typer av content marknadsföring finns det?

Det finns flera metoder för att bedriva content marknadsföring, men gemensamt för dem alla är behovet av högkvalitativt innehåll. Exempel på metoder inkluderar:

Sökmotoroptimering (SEO)

är en metodik som innefattar olika tekniker för att förbättra en webbplats och göra den mer tillgänglig för Googles algoritmer. Om du lyckas med SEO kommer din webbplats att ranka högre i Googles sökresultat, vilket i sin tur kan locka nya besökare genom sökmotorn och potentiellt omvandla dem till kunder.

Inbound Marketing

är en strategi där man lockar kunder genom att förstå hur användare agerar i sin forsknings- och köpprocess på internet. Det sträcker sig från att söka information till att fatta beslut om att köpa en produkt eller tjänst. Inbound Marketing och content marknadsföring liknar varandra, men medan content marknadsföring fokuserar på själva innehållet, tar Inbound Marketing ett helhetsgrepp där innehållet spelar en avgörande roll.

Native Marketing, eller native annonsering

är en form av content marknadsföring där innehållet publiceras i en redaktionell kontext för att öka dess informationsvärde. Det kan inkludera att företagsartiklar publiceras i nyhetsflöden och anpassas för att kännas naturliga för konsumenten.

Sociala medier

är en effektiv kanal för att engagera målgruppen inom content marknadsföring. Innehållet som publiceras på sociala medier måste skräddarsys för varje plattform för att maximera resultatet.

E-postmarknadsföring

är ett verktyg för att inte bara attrahera nya kunder utan också att engagera befintliga. Genom att dela relevant innehåll, erbjuda personliga erbjudanden och uppmana till interaktion kan man stärka relationen med kunder och öka varumärkesengagemanget.

För att implementera content marknadsföring

Strategiskt börjar man med att definiera:

 • Målen
 • genomföra en målgruppsanalys för att förstå deras behov och värderingar
 • sätta upp Key Performance Indicators (KPIs) för att mäta framgång
 • Välja rätt kanaler baserat på målgruppen
 • Skapa en realistisk budget
 • Detaljerad planering för innehållsproduktion och
 • Distribution.

Hur Kapten Reklambyrå kan stödja dig med content marknadsföring:

Kapten Reklambyrå strävar efter att skapa affärsnytta för företag genom content marknadsföring, oavsett om det handlar om specifika insatser eller större satsningar. Det som särskiljer oss som en content byrå är vår omfattande genomförandekompetens. Genomförande av content marknadsföring är en utmaning på marknaden, och vi erbjuder olika tjänster inom innehållsmarknadsföring:

Definition av mål:

Kapten Reklambyrå hjälper dig att fastställa rimliga målsättningar, särskilt om du saknar erfarenhet av content marknadsföring-projekt. Vi svarar på dina frågor baserat på dina unika förutsättningar.

KPI:er (Key Performance Indicators):

Vi identifierar vilka nyckeltal som är relevanta för att utvärdera prestationen av dina aktiviteter. Kapten Reklambyrå ser till att du drar korrekta slutsatser från din statistik för att vägleda nästa steg.

content marknadsföring-strategi:

Behöver du stöd med att utarbeta en strategi för din content marknadsföring-satsning? Kapten Reklambyrå skapar en skräddarsydd strategi baserad på data som harmonierar med dina långsiktiga affärsmål.

Contentanalys för olika kanaler:

Genom en noggrann content audit identifierar Kapten Reklambyrå brister och presenterar en handlingsplan för att åtgärda dem, vilket säkerställer att ditt innehåll presterar optimalt över olika kanaler.

Utvärdering och effektivisering av contentprocesser:

Vi granskar och ger konkreta råd om hur du kan förbättra effektiviteten i dina contentproduktionsprocesser för att uppnå bättre resultat.

Köpt annonsering & native advertising:

Vill du nå en bredare publik genom annonsering? Kapten Reklambyrå producerar annonser som ökar trafiken till din webbplats och genererar fler konverteringar.

Produktion av innehåll:

Kapten Reklambyrå stödjer större projekt genom att hjälpa dig att öka produktionen av högkvalitativa SEO-texter snabbt, vilket kan påskynda processen för att få din webbplats att ranka högre i sökresultaten.

Projektledning:

Om du själv kan producera innehåll men vill ha hjälp med att effektivisera arbetet, kan Kapten Reklambyrå erbjuda expertis och projektledning, oavsett projektets omfattning.

Kapten Reklambyrås tjänster inom content marknadsföring bidrar till:

 • Ökad återkommande besökstrafik till din webbplats.
 • Uppskalning av content-produktionen.
 • Försäkran om att ditt innehåll presterar väl i Google.
 • Effektivare processer för ökad konvertering och försäljning.

Behöver du hjälp med content marknadsföring, hör gärna av dig!