Skip to main content

Använda röstkommandon när man vill söka efter information på Google eller Bing har blivit enormt vanligt. Google rapporterade år 2016 att 20 % av mobila sökningar utfördes genom röstsök. Redan under år 2010 rapporterade man att 25 % av sökningar som utfördes från telefoner med Android i USA, var just röstsökningar. En av anledningar till att detta har växt så pass mycket är att det är både snabbare och enklare att fråga muntligt än att skriva den i sökmotorn. Det har gjorts en undersökning vid Stanford University där det visade sig att det var tre gånger så snabbt att använda sig av speech-to-text än att skriva in frågan. 

Så fungerar Google

För att komma underfund med hur röstsök fungerar behöver man först titta på hur Google fungerar. Under år 2013 släppte Google en algoritm uppdatering vid namn Hummingbird. Den blev grunden för att inte bara ta hänsyn till vad användare sökte på, utan också vad de menade med sökningen. Detta gjorde att sökmotoroptimerare fick byta strategi. Det räckte inte att bara jobba med sökordsdensitet utan de behöver också förstå syftet med själva sökningarna för att kunna svara på användarens fråga. Röstsök tar detta steg ännu längre. Genom att röstassistenten används mer och mer kommer den lära sig hur användaren talar och samtidigt blir bättre på att förstå vad som menas. 

 

röstsök

Så söker man

Framförallt i engelskspråkiga länder där röstassistenterna har funnits en längre tid utförs mobila sökningar med hjälp av röst. Frågan är hur röstsökningar påverkar sökbeteendet. För att förstå detta kan man dela upp sökbeteendet i tre olika faser. Under 2000-talet utfördes majoriteten av sökningar från datorer och sökfraserna var korta med vanligtvis bara ett eller två ord. 

Sedan under 2010-talet tog smartphones över sökningar i största del. Vi började att använda längre sökfraser som exempelvis frågor. Fram till 2020-talet kommer sökningar med stor sannolikhet utföras mer och mer med hjälp av röst. Vi kan idag se en förändring i sökbeteendet i samband med att användare anpassar sig mer efter gränssnittet. Röstsök brukar vanligtvis användas som hela meningar vilket gör att antalet ord ökar markant jämfört med sökningar på smartphones eller datorer. 

Så ser sökresultatet ut för röstsök

Utmaningen för sökmotorerna blir i sin tur att presentera resultatet på röstsök på ett smart sätt utan att det visas på en skärm. Google har löst detta genom att använda “Quick Answers” som är en kort bit av information som brukar hämtas från en hemsida som presenterar svaret på bästa sätt. När frågan ställs via röstsök läser Google således upp svaret som visas i den här Quick Answers rutan tillsammans med hemsidans namn. 

Google Quick Answers framkom på allvar under år 2016 då de började synas som resultat på frågor med termen “Vad är”. Sedan dess har den utvecklats rejält och kan nu kompletteras med resultat på flera olika frågor och visas längst upp i det organiska resultatet. När ett svar visas ovanför den första positionen i sökresultatet kallas det för “position zero” eller “position noll”.

röstsök

Vad innebär röstsök för SEO?

Vi sökmotoroptimerare pratar ofta om hur viktigt det är att ranka på sidan sidan i sökresultaten. I takt med att röstsök används mer och mer. Så kommer vi med stor sannolikhet istället prata om hur viktigt det är att ranka på position noll. När det handlar om röstsök är det inte de tre första resultaten som spelar mest roll. Utan det är den som läses upp som har störst betydelse.

Röstsök växer allt mer och kommer troligtvis inte att sluta användas någon gång snart. Som sökmotoroptimerare och marknadsförare är det därför viktigt att se potentialen i att anpassa sin SEO-strategi även för röstsök. Inom SEO gäller det att hela tiden uppdatera sig och anpassa efter moderna SEO tekniker. Det är viktigt att anpassa sin strategi för att möta de förändrade kraven som ställs av besökare.

Lycka till!