Skip to main content

För den som inte jobbar med SEO kan det finnas en hel del begrepp som kan verka obegriplig. Canonical, long tail, H1 – vad betyder alla dessa begrepp? Vi har skapat en SEO ordlista med många av de viktigaste begreppen inom sökmotoroptimering för att göra det lite mer begripligt.

 

 • Ankartext

  Det är den text som som visar vad en länk länkar till. Om du exempelvis länkar till en sida om damskor är det själva ordet “damskor” som bör vara ordet som länkar till sidan. Ankartext berättas alltså vad sidan som länken leder till, handlar om. 

 

 • Brödtext

  Den löpande texten på en sida är brödtexten. Exempelvis är just den här texten en brödtext.

 

 • Canonical

  En canonical tagg är nödvändig när det finns flera sidor som har samma innehåll, alltså duplicerat innehåll. Taggen berättar vilken sida som är originalet. 

 

 • H1 – Rubrik

  H1 är det du använder när du ska märka upp huvudrubriken på en webbplats i HTML. Varje sida eller blogginlägg bör ha en H1 rubrik. I det här inlägget är exempelvis “SEO ordlista: De vanligaste begreppen inom SEO” en H1 rubrik. 

 

 • H2, H3 – Underrubriker

  Underrubriker som du använder på en sida eller blogginlägg märks upp som H2, H3 osv. Exempelvis är finns en H2 underrubrik längre ned i det här inlägget ”Sammanfattning SEO ordlista”. Till skillnad från H1 rubriken kan det finnas flera underrubriker på en sida eller i ett inlägg.

 

 • Indexera

  När Google eller andra sökmotorer hittar och sedan lägger till en sida i sitt index kallas detta för indexering. 

 

 • Inlänk

  Det är en länk som länkar från en annan webbplats till din webbplats.

 

 • Internlänk

  En internlänk är istället länkar som pekar inom din webbplats. Från en sida på din webbplats till en annan. 

 

 • Long tail

  En long tail (en lång svans) är vad man brukar kalla ett sökord som är mer specifik och längre. Om du exempelvis använder sökordet “väskor”, om vi omvandlar det sökordet till en longtail kan sökordet istället vara “svarta väskor till dam”. 

 

 • Länkkraft

  Begreppet länkkraft används för att beskriva styrkan i olika länkar. Länkar som leder till din webbplats påverkar hur de rankar hos sökmotorerna. 

 

 • Metabeskrivning (Meta description)

  Beskrivningen som visas tillsammans med en länk i sökresultaten kallas för metabeskrivning. Om du inte själv skriver in en metabeskrivning för din sida så plockar Google ut en själv. 

 

 • Noindex

  När man inte vill att Google ska indexera en sida använder man sig av noindex.

 

 • On Page

  Samlingsbegreppet On Page är något som ofta förekommer inom sökmotoroptimering. Det beskriver den del av arbetet med sökmotoroptimering som utförs på själva webbplatsen. 

 

 • Organiskt sökresultat

  Den del av sökresultaten som inte annonser kallas för organiskt sökresultat. 

 

 • Panda

  Ett välkänt Google-filter heter Panda och det rensar bort “tunt innehåll” bland sökresultaten.

 

 • Penguin

  Pandans “kusin” kallas för Penguin (Pingvinen) och handlar istället om filter som rensar bort sidor som har svagare länk profiler bland sökresultaten. 

 

 • RankBrain

  Det här är en Google-algoritm som använder AI för att kunna avgöra vilka sökresultat som har mest relevans vid en specifik sökning. 

 

 • Redirect

  En redirect behövs när du flyttar innehåll från en URL adress till en annan, detta gör man för att berätta för Google att du har flyttat till en ny adress. Det finns också olika typer av redirects som bland annat 301 eller 302. Vanligast bör du använda dig av 301 redirect. 

 

 • Robots.txt

  Robots.txt är en fil som du lägger till i din server när du vill berätta hur du vill att Google ska spindla av din webbplats. 

 

 • SERP

  Det här är ett begrepp som också är vanlig att höra talas om inom SEO. SERP står för Search Engine Result Page och är det sökresultat som du ser efter att du har sökt på något i Google.
   

SEO ordlista

 • Sökord

  Många känner till vad det är begreppet betyder och är helt enkelt det ord eller fras som skrivs in i sökfönstret på Google.

 

 • Sökspindel (crawler)

  Crawler eller sökspindel på svenska är Googles program som letar igenom internet för att sedan indexera sidor. 

 

 • URL

  På svenska kallas ofta det här begreppet för webbadress och på engelska står URL för Uniform Resource Locator. URL för det här inlägget är exempelvis https://www.kaptenreklam.se/seo-ordlista/.

 

 • Utlänk

  En utlänk är motsatsen till en inlänk. En utlänk är en länk som leder från din webbplats till en annan webbplats.

 

Sammanfattning SEO ordlista 

Självklart finns det en hel del fler begrepp inom SEO. Men vi hoppas att den här SEO ordlistan ska ge dig baskunskaperna till några av de grundliga begreppen som används inom SEO.